SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PODLE GDPR)

Uděluji tímto společnosti Jemné Zrození s.r.o., se sídlem Dolní Líštná 108, 73961 Třinec, IČO: 04277848, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63034, emailový kontakt: info@jemnezrozeni.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování):

Při přihlášení na kurz

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt
 • očekávaný termín porodu
 • Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny,  dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v našich propagačních materiálech. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme. 

Při nákupu v e-shopu:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt

Při přihlášení k odběru newsletteru:

 • emailová adresa,

Při náboru lektorů:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa – vystavení a zaslání faktury – Kurzy, E-shop, nábor lektorů
 • Telefonický kontakt – organizační záležitosti týkající se kurzu, pro rozesílání zásilek – Kurzy, E-shop, nábor lektorů
 • Emailová adresa – zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce – Kurzy, E-shop, Přihláška k odběru newsletteru, nábor lektorů
 • Očekávaný termín porodu – organizace kurzu

3. Doba zpracování osobních údajů je:

 • Jméno a příjmení , poštovní adresu – po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10 let z důvodu skladování a evidence faktur pro účely účetnictví, nábor lektorů
 • Emailovou adresu – po dobu pěti let od udělení souhlasu
 • Telefonický kontakt – po dobu trvání smluvního vztahu, nábor lektorů – po dobu 5ti let
 • Očekávaný termín porodu – po dobu trvání smluvního vztahu

4. Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní email společnosti.

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (zpracovatelům):

Lektorce, která vede kurz, na který jste se přihlásili/a

Správci/programátorovi webových stránek Jemného Zrození s.r.o.

Externí účetní společnosti Jemné Zrození s.r.o.

6. Poučení

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit,
 • máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • máte právo vznést námitku proti zpracování,
 • máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • máte právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně.

Prohlašuji, že jsem výše uvedené přečetl/a a souhlasím s jednotlivými body.