Početí a začátek těhotenství

Početí

Tělo ženy prochází každý měsíc tzv. reprodukčním cyklem. Na jeho konci existují dva scénáře: menstruace nebo těhotenství. V průběhu plodných let (od puberty až do menopauzy kolem 50 let) se tento cyklus neustále opakuje.

Ovulace

Klíčovým bodem reprodukčního cyklu je ovulace. Těsně před ní se skupina vajíček (nazývaných oocyty) připravuje k opuštění vaječníku (uvolnění vajíčka). Vajíčka se vyvíjejí v malých váčcích naplněných tekutinou zvaných folikuly. Z této skupiny vajíček pouze jedno dozraje. Tento folikul blokuje všechny ostatní folikuly ve skupině a ty přestanou růst. Zralý folikul se otevře a uvolní z vaječníku vajíčko, někdy i dvě nebo více vajíček. To je ovulace. K ovulaci obvykle dochází asi dva týdny před začátkem další menstruace.

Oplodnění

V průměru dochází k oplodnění právě v období ovulace. Když spermie pronikne do vajíčka, v jeho proteinovém obalu dojde ke změnám, které zabrání vstupu dalších spermií. Vajíčko/vajíčka mohou být spermií oplodněna 12 až 24 hodin po uvolnění, když prochází vejcovodem směrem k děloze.

Oplodněné vajíčko se začíná vyvíjet

Po ovulaci se z otevřeného (prasklého) folikulu vyvine tělísko zvané corpus luteum. To uvolňuje hormony progesteron a estrogen. Progesteron pomáhá v přípravě děložní výstelky. Právě v této výstelce se oplodněné vajíčko uhnízdí a vyvíjí. Buňky zahájí růst a časem se z nich stane plod a placenta, což je tkáň, která přirůstá k děložní výstelce. Placenta během těhotenství přes pupeční šňůru přenáší k rostoucímu plodu kyslík, živiny a hormony z krve matky.

Pokud během cyklu neotěhotníte, děložní výstelka je odloučena během menstruace.

Bude to chlapeček nebo holčička?

V okamžiku početí je genetická informace vašeho miminka kompletní včetně jeho pohlaví. Pohlaví miminka závisí na tom, jaká spermie při početí vajíčko oplodní. Obecně mají ženy genetickou kombinaci XX a muži mají XY. Ženy každému vajíčku poskytnou jedno X. Každá spermie je buď X, nebo Y. Pokud je oplodněné vajíčko a spermie kombinace X a Y, je to chlapeček. Pokud má dvě X, je to holčička.

Začátek těhotenství

Počátkem těhotenství je ve skutečnosti první den poslední menstruace. Tomu se říká gestační věk (menstruační věk). Ten začíná přibližně dva týdny před skutečným početím. Ač se to může zdát zvláštní, datum prvního dne vaší poslední menstruace bude důležité pro určení termínu porodu. Váš zdravotník se vás na toto datum zeptá a stanoví podle něj, jak je vaše těhotenství pokročilé.

Co se děje po početí?

Během 24 hodin po početí se vajíčko rychle dělí na mnoho buněk. Asi tři dny po početí zůstává ve vejcovodu. Oplozené vajíčko (nyní nazývané blastocysta) se potom dále dělí, když pomalu prochází vejcovodem do dělohy. Když tam dorazí, začíná hnízdění v děložní výstelce (endometriu). To se nazývá implantace.

Před implantací se však blastocysta musí vyloupnout ze svého ochranného obalu. Když přijde blastocysta do kontaktu s děložní výstelkou, vymění si vzájemně hormony, které blastocystě pomohou zahnízdit. Některé ženy pozorují špinění (mírné krvácení) v průběhu jednoho nebo dvou dní, kdy dochází k implantaci. Je to normální a nemělo by vám to dělat starosti. V tuto chvíli se děložní výstelka ztlušťuje a čípek (otvor mezi dělohou a porodními cestami) se uzavírá hlenovou zátkou.

Během prvních tří týdnů se z buněk blastocysty stane malá kulička neboli embryo. V tuto chvíli jsou už vytvořené první nervové buňky.

Rostoucí plod už v prvních několika týdnech těhotenství vystřídal několik různých jmen. Obecně se mu od početí až do osmého týdne těhotenství říká embryo. Po osmém týdnu až do narození se mu říká plod.

Početí a těhotenství

Jak brzy zjistím, že jsem těhotná?

Od okamžiku početí budete mít v krvi přítomný hormon lidský choriový gonadotropin (hCG). Tento hormon je tvořen buňkami, ze kterých se stane placenta (zdroj výživy rostoucího plodu). Právě tento hormon detekuje těhotenský test. Ačkoli je tento hormon přítomný hned od počátku, nějakou dobu trvá, než se v těle nahromadí. Obvykle zabere tři až čtyři týdny od prvního dne poslední menstruace, než jeho hladina vzroste natolik, aby ho těhotenský test zachytil.

Kdy bych měla kontaktovat zdravotníka ohledně čerstvého těhotenství?

Většina zdravotníků vás objedná, až když máte pozitivní domácí těhotenský test. Tyto testy jsou velice přesné, když už vám v těle proudí dostatek hCG. To bývá několik týdnů po početí. Na první prohlídku je nejlepší se objednat, jakmile budete mít pozitivní těhotenský test.

Když se budete objednávat, váš zdravotník se vás možná zeptá, jestli berete prenatální vitamíny. Tyto doplňky obsahují kyselinu listovou. V těhotenství je důležité, abyste měla každý den alespoň 400 μg kyseliny listové denně, aby se neurální trubice (základ mozku a páteře) správně vyvinula. Mnoho zdravotníků doporučuje, abyste prenatální vitamíny s kyselinou listovou brala, i když nejste těhotná. Pokud jste před těhotenstvím prenatální vitamíny nebrala, váš zdravotník vám možná navrhne, abyste začala co nejdříve.

Jak je těhotenství dlouhé a jak je děleno?

Plod se během běžného těhotenství bude hodně měnit. Toto období je rozdělené do tří fází zvaných trimestry, kdy každý trvá mezi 12 a 13 týdny. Váš zdravotník bude o vývoji plodu mluvit pravděpodobně v rámci týdnů. Takže pokud jste těhotná tři měsíce, je to asi 12 týdnů.

Během každého trimestru dochází v těle těhotné ženy i u vyvíjejícího se plodu k výrazným změnám.

Tradičně o těhotenství přemýšlíme jako o devítiměsíčním procesu. Ale není tomu tak vždy. Termínové těhotenství je 40 týdnů nebo 280 dní. Závisí na tom, během kterých měsíců jste těhotná (některé jsou kratší a některé delší) a ve kterém týdnu porodíte, můžete být těhotná 9 nebo 10 měsíců. To je naprosto v pořádku a normální. Zajímá Vás odhadovaný termín Vašeho porodu, přejděte na naši těhotenskou kalkulačku.

Poslední týdny těhotenství se rozdělují do několika skupin. Využívají se mimo jiné při očekávání určitých komplikací u novorozenců. Miminka, která se narodí časně v termínu nebo dříve, mohou mít vyšší riziko potíží s dýcháním, sluchem nebo učením než miminka narozená o několik týdnů později v plně termínovém období. Když tato označení uvidíte, je důležité chápat, jak se píšou. Uvádí se nejprve týden (38) a potom dvě čísla oddělená lomítkem (6/7). Ta znamenají, ve kterém dni gestačního (těhotenského) týdne aktuálně jste. Takže pokud uvidíte 38 6/7, znamená to, že jste v 6. dni 38. týdne.

Poslední týdny těhotenství se dělí do následujících skupin:

  • Časné termínové: týden 37 0/7 až týden 38 6/7.
  • Plné termínové: týden 39 0/7 až týden 40 6/7.
  • Pozdní termínové: týden 41 0/7 až týden 41 6/7.
  • Potermínové: týden 42 0/7 a dále.

Pokud máte jakékoli otázky ohledně gestačního věku a termínu porodu, promluvte si se svým zdravotníkem.

Někteří odborníci navrhují, že matky a lékaři by měli věnovat pozornost také „čtvrtému trimestru“, což je 12týdenní období po porodu, kdy se miminka přizpůsobují životu mimo lůno a ženy se vyrovnávají s mateřstvím a pokračujícími změnami svého těla.


Do předporodních kurzů Jemného Zrození se můžete přihlásit kdykoli během těhotenství.

Čím dříve, tím lépe.

Abyste měla dostatek času připravit se na všechny možnosti porodu, abyste ho zvládla pozitivně, v plné síle a sebevědomí.