Příspěvky od pojišťoven

Pojišťovna
Kód
Výše příspěvku
Druh příspěvku
Webové stránky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  205  1,000 Kč  předporodní kurz  www.cpzp.cz
Všeobecná zdravotní pojišťovna  111 až do 500 Kč dle splnění podmínek  pohybová aktivita v těhotenství  www.vzp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201  1,000 Kč  pohybová aktivita v těhotenství  www.vozp.cz
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207  až do 2,500 Kč dle splnění podmínek  předporodní kurz  www.ozp.cz
Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna  213  1,000 Kč  předporodní kurz  www.rbp-zp.cz
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR  211  800 Kč  předporodní kurz  www.zpmvcr.cz
Zaměstnanecká pojišťovna škoda 209  600 Kč  pohybová aktivita v těhotenství  www.zpskoda.cz