Detail článku

< Zpět na přehled článků

Je bezpečné dát si během těhotenství trochu alkoholu, jako je například příležitostná sklenka vína?

Jemné Zrození s.r.o.

Ne. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a podle sdělení Amerických veřejných zdravotních služeb „během těhotenství neexistuje ke konzumaci žádné bezpečné množství alkoholu, žádné bezpečné období ani žádný bezpečný druh”. Podle americké Pediatrické akademie „pro těhotnou ženu neexistuje bezpečné množství alkoholu. Výzkum založený na důkazech uvádí, že i pití malého množství alkoholu během těhotenství může vést k předčasnému porodu, potratu, narození mrtvého plodu nebo syndromu náhlého úmrtí novorozenců”.

Když pijete alkohol Vy, pije ho také Vaše vyvíjející se dítě. Jakékoli množství alkoholu, dokonce i z jedné skleničky vína, přechází z matky skrze placentu na rostoucí dítě. Vyvíjející se děti nemají schopnost zpracovávat nebo metabolizovat alkohol v játrech ani jiných orgánech. Absorbují všechen alkohol a mají stejnou koncentraci alkoholu v krvi jako matka. Nezáleží na tom, zda je alkohol konzumován v podobě tvrdého alkoholu nebo nápoje typu pivo a víno.

Alkohol je teratogen, což je pro vyvíjející se dítě toxická látka, která může narušit jeho zdravý vývoj a způsobit poškození mozku nebo jiné vrozené vady. Většina dětí negativně zasažena alkoholem nemá žádné fyzické vrozené vady. Tyto děti mají problémy s chováním a s učením, které jsou často nediagnostikované nebo špatně diagnostikované jako autismus nebo porucha pozornosti namísto vrozených vývojových vad způsobených alkoholem.

Pokud znáte ženu, která má potíže zdržet se požívání alkoholu, mohlo by ji pomoci odborné vedení v síti NOFAS, Kruh naděje, který poskytuje podporu ženám konzumujícím během těhotenství alkohol nebo nezákonné drogy.

Jednoduchý přístup

Tisíce výzkumů ukázalo, že alkohol působí v děloze jako neurotoxin. To znamená, že alkohol je pro vyvíjející se dítě stejně toxická látka jako oxid uhelnatý nebo olovo. Alkohol způsobuje u vyvíjejícího se embrya nebo plodu odumírání mozkových buněk. Zdravý rozum radí, nevystavovat vyvíjející se dítě jakémukoli množství toxické látky.

Lékařští experti hovoří na téma lehké konzumace alkoholu během těhotenství – podívejte se na Youtube

Lékařské studie

V rámci Collaborative Iniciative je k dispozici několik výzkumných studií na téma FPAS (CIFASD).

Queenslandská univerzita, 2013. Tato studie zjistila, že “ženy, které během těhotenství pijí pravidelně pouhé dvě sklenky alkoholu u různých příležitostí, mohou nepříznivě ovlivnit výsledky svého dítěte ve škole.”

Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum, 2012. Studie dochází k závěru, že

“zkrácená délka a snížená porodní hmotnost, mikrocefalie, plochá prohlubeň mezi nosem a rtem a tenká linie vermilionu jsou spojovány s konkrétním gestačním obdobím prenatální expozice alkoholu a souvisí s objemem dávky. Ženám se proto doporučuje zdržet se konzumace alkoholu od početí po celou dobu těhotenství.”

Mezinárodní časopis International Journal of Epidemiology, 2012. V této studii se uvádí:

“Dokonce i malé množství konzumovaného alkoholu v časné fázi těhotenství podstatně zvýšilo riziko spontánního potratu.”

Výzkum Alkohol a zdraví, 2011. Tato studie zjistila, že nízké až střední dávky alkoholu v průběhu těhotenství souvisí s potratem, narozením mrtvého dítěte, předčasným porodem, a syndromem náhlého úmrtí kojenců (SIDS).

Alkohol, zdraví a světový výzkum, 1997. Tato studie uvádí, že

“i malé množství alkoholu může ovlivnit vývoj dítěte.”

Běžné mýty

Mýtus: Můj doktor mi řekl, že jedna nebo dvě skleničky vína v těhotenství neuškodí.

Váš lékař pravděpodobně nemá dostatek informací o riziku prenatální expozice alkoholu nebo mu možná není příjemné mluvit s Vámi o tom, jaké riziko hrozí embryu nebo plodu při prenatálním užívání alkoholu. Bohužel, mnozí lékaři nejsou řádně poučeni o rizicích spojených s prenatální expozicí alkoholu. Americká Vysoká škola porodnictví a gynekologie (ACOG) radí ženám, aby během těhotenství alkohol nekonzumovaly. Někteří lékaři říkají, že je v pořádku vypít trochu vína, protože jim není příjemné mluvit s ženami, kterým nezáleží na tom, aby se vyhnuly alkoholu, nebo s tím mají potíže.

Mýtus: Moji přátelé nebo rodinní příslušníci trochu pili a jejich děti jsou v pořádku.

Každé těhotenství je jiné. Ne každý, kdo pije během těhotenství, bude mít dítě s měřitelnými problémy při narození, v dospívání nebo dokonce v dospělosti, stejně jako ne každý kuřák cigaret onemocní rakovinou plic. Faktem zůstává, že alkohol je pro vyvíjející se dítě toxický.

Proč riskovat?

U některých dětí se může vyskytnout lehká vada, která se až do školního věku neprojeví, jako například problémy s učením a chováním. V mnoha případech se tyto problémy většinou nedávají do souvislosti s prenatální expozicí alkoholu, což brání přesné diagnóze a oddaluje vhodnou péči. Podle MUDr. Susan Astley Ph.D. a MUDr. Therese Grant Ph.D.:

“Děti vystavené a poškozené prenatální expozicí alkoholu vypadají v předškolním věku zdánlivě dobře. Veškeré následky expozice alkoholu nemusí být až do dospívání zjevné. ”

Mýtus: Neexistuje žádný důkaz o škodlivosti konzumace jednoho nápoje.

MUDr. Michael Charness z Harvardské lékařské fakulty dává jen jeden příklad:

“Podařilo se nám prokázat velmi zarážející účinky alkoholu na molekuly buněčné adheze L1, což jsou zásadní molekuly pro vývoj, při koncentraci alkoholu, jaký by žena měla v krvi po vypití jednoho nápoje.”

Mýtus: Trochu vína pomáhá snižovat stres a to může být během těhotenství prospěšné.

Potenciální výhody konzumace alkoholu během těhotenství pro matku je třeba odlišit od dítěte, u kterého převažuje potenciální riziko nezdravého vývoje. Vědecký a lékařský výzkum je velmi jasný: Žáden publikovaný biomedicínský výzkum nezjistil bezrizikovou výhodu prenatální expozice alkoholu pro embryo a plod. Stovky studií přesvědčivě prokázaly, že konzumace alkoholu může rostoucímu dítěti způsobit fyzické i funkční poškození.

Dobrou zprávou je, že drtivá většina žen v USA v těhotenství alkohol pít přestane. Ty, které pokračují v pití, tak pravděpodobně činí, protože nechápou závažnost rizika nebo proto, že alkohol je součástí jejich životního stylu, kterého se nechtějí nebo nedokážou vzdát. I když ženy chápou existující riziko, většinou uvádějí, že důvodem konzumace alkoholu v době těhotenství je potřeba uvolnění. Těhotné ženy by měly požádat svého lékaře o poskytnutí informací ohledně stravy a vhodného cvičení.  Měly by relaxovat při poslechu uklidňující hudby, hýčkat se, dát si koupel ve vaně, číst si, eliminovat pocit viny, zkusit si hluboké dýchání nebo meditaci, naplánovat si čas pro sebe bez jakýchkoli povinností či rušivých podnětů a bez váhání požádat své přátele a rodinu o pomoc, pokud se cítí zavalené prací nebo se necítí dobře.

Mýtus: Je naprosto v pořádku dát si pár doušků na svátky nebo při zvláštní příležitosti.

Lidské tělo funguje pořád stejně, ať už je svátek nebo ne. Alkohol, bohužel, neztrácí toxicitu uvnitř dělohy jen proto, že je Silvestr. Nezáleží na tom, zda se konzumuje víno nebo whisky, zda má konzumující osoba akademický titul nebo vysoké společenské postavení. Riziko prenatální expozice alkoholu není zdravotním rizikem pro budoucí matku, ale pro její vyvíjející se potomstvo.

Doporučení zdržet se alkoholu během těhotenství nemá za cíl zasahovat do životního stylu ženy a její volby pro konzumaci alkoholu nebo jakýmkoli způsobem odsuzovat ženu za to, že se rozhodla dát si oblíbený alkoholický nápoj. Toto doporučení slouží pouze k eliminaci jakékoli možnosti sebemenšího snížení intelektuálních nebo fyzických schopností jejího dítěte.

Mýtus: Vyvíjející se dítě po jedné skleničce vína ani nepozná, že bylo vystaveno alkoholu.

Jakékoli množství konzumovaného alkoholu těhotnou ženou je předáváno vyvíjejícímu se dítěti, dokonce i tehdy, je-li množství velmi malé. Neexistuje žádné minimální množství konzumovaného alkoholu, které by dítě nepocítilo.

Mýtus: Pití vína během těhotenství je lepší než heroin nebo kokain.

Alkohol, včetně vína, škodí vyvíjejícímu se dítěti mnohem víc než jakákoli jiná droga.

Lékařský institut sděluje:

“Ze všech návykových látek (včetně kokainu, heroinu a marihuany), je to právě alkohol, který má z neurobehaviorálního hlediska zdaleka nejzávažnější vliv na plod.”

Žáden druh alkoholu nebo jiné nelegální drogy konzumované během těhotenství není zcela bez rizika.

Mýtus: Musela byste být alkoholičkou, abyste vypila takové množství, které by dítěti ublížilo.

Z lékařského výzkumu jasně vyplývá: Pití pod úrovní limitu pro alkoholismus může rostoucí dítě poškodit také. Existuje mnoho žen, které nejsou alkoholičky, a přesto mají děti s měřitelnými následky expozice alkoholu. Poškození může být způsobeno nejen samotným alkoholismem, ale také tím, že těhotné ženy mají nedostatečné povědomí o hrozícím riziku.

Mýtus: Alkohol může způsobit pouze fyzické deformity. V případě, že dítě vypadá normálně, musí být vše pořádku.

Naprostá většina (přes 85%) dětí s poškozením v důsledku prenatální expozice alkoholu nemá žádné vrozené fyzické vady, ale poruchy kognitivní a/nebo poruchy chování. Existuje tak široká škála následků, že různé mírné kognitivní problémy a problémy s chováním jsou jen zřídkakdy diagnostikovány jako problémy související s alkoholem.

Mýtus: Je alarmující a dokonce povýšenecké od lékaře nebo kohokoli jiného upozorňovat ženu, aby se během těhotenství zdržela alkoholu.

Ve Spojených státech je 50% těhotenství neplánovaných, takže je možné, že když je ženě poprvé oznámeno, že alkohol může poškodit těhotenství, je to už poté, co otěhotněla a konzumovala jej. Je důležité, aby lékaři upozorňovali ženu na rizika spojená s užíváním alkoholu během těhotenství, ale neodsuzovali ji, nýbrž, v případě potřeby, poskytli radu ohledně příslušné intervence. Pokud žena pila alkohol během těhotenství, platí, že čím dříve s tím přestane, tím větší je šance, že její dítě nebude mít vrozené vady související s alkoholem.

Všechny ženy by měly být upozorňovány na rizika prenatální expozice alkoholu. Je-li žena o riziku informována a rozhodne se pít, je to její volba.  NOFAS je proti jakýmkoli pravidlům, nařízením nebo stanovám, které se snaží trestat ženy za pití alkoholu během těhotenství. Lékaři by měli vždy informovat své pacienty o rizicích takové expozice.

Je důležité, aby se těhotným ženám připomínalo, že správná výživa, dobrý celkový zdravotní stav a časné a pravidelné návštěvy u gynekologa mohou pomoci snížit následky lehké konzumace alkoholu během těhotenství. Předpokládá se, že některé ženy mají genetické predispozice, které zvyšují citlivost jejich embrya či plodu na expozici alkoholu, a naopak, některé ženy mají zase takové genetické uspořádání, které snižuje pravděpodobnost porození dítěte ovlivněného konzumací alkoholu. Vědci si, nicméně, nejsou jisti, jak  tyto genetické a epigenetické faktory (změny v tom, jak se geny projevují, aniž by se změnily základní sekvence DNA) přispívají u některých žen k citlivosti na alkohol během těhotenství.

Oficiální doporučení:

Sdělení Amerických veřejných zdravotních služeb:

Dosud nejkomplexnější posouzení různých výzkumů týkajících se alkoholu v těhotenství bylo provedeno úřadem amerických Veřejných zdravotních služeb pod záštitou úřadu ministra zdravotnictví a sociálních služeb.

Americké veřejné zdravotní služby doporučily ženám poprvé v roce 1981, aby se během těhotenství zdržely alkoholu a v roce 2005 vydaly další doporučení, ve kterém se uvádí: “Na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků dnes víme následující:

 • Žádné množství konzumovaného alkoholu nemůže být během těhotenství považováno za bezpečné
 • Alkohol může poškodit embryo nebo plod v kterékoli fázi těhotenství
 • K poškození může dojít také v prvních týdnech těhotenství, ještě předtím, než se žena dozví, že je těhotná
 • Ovlivnění kognitivních funkcí a poruchy chování pramenící z prenatální expozice alkoholu jsou doživotní

A proto:

 • Těhotná žena by během těhotenství neměla pít alkohol
 • Těhotná žena, která již během těhotenství alkohol konzumovala, by měla přestat, aby se minimalizovala další rizika
 • Žena, která uvažuje o otěhotnění, by se měla zdržet alkoholu

Přibližně polovina všech těhotenství je neplánovaná, tudíž mnoho žen konzumuje alkohol i v době, kdy jsou už těhotné, ale ještě o tom nevědí. Podle úřadu amerických Veřejných zdravotních služeb by se ženy v plodném věku měly poradit se svým lékařem o tom, jak nejlépe snížit riziko prenatální expozice alkoholu.

Doporučení

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí

Během těhotenství neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu, které by bylo možné konzumovat. Neexistuje také žádná bezpečná fáze těhotenství ani žádný bezpečný druh alkoholu.

Národní institut pomoci při nadměrné konzumaci alkoholu a alkoholismu

Pro těhotné ženy neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu, které by mohly konzumovat.

Americká pediatrická akademie

Americká pediatrická akademie

Doporučuje ženám, které jsou těhotné nebo plánují těhotenství, aby se vyhnuly konzumaci jakéhokoli alkoholu.

Americká Vysoká škola porodnictví a gynekologie (ACOG)

ACOG opakovaně zdůrazňuje své dlouholeté stanovisko, že žádné množství konzumovaného alkoholu během těhotenství nelze považovat za bezpečné.

Nadace March of Dimes

Konzumace alkoholu během těhotenství může být pro Vaše dítě velmi škodlivá. Může mu způsobit celou řadu celoživotních zdravotních problémů.

Organizace National Arc

Neexistuje žádné zcela bezpečné množství alkoholu, které by žena mohla konzumovat v průběhu těhotenství. Čím větší množství konzumovaného alkoholu, tím vyšší riziko fetálních poruch alkoholového spektra (FASD).

Dětské centrum

Všichni činitelé amerických Veřejných zdravotních služeb doporučují, aby těhotné ženy, stejně jako ženy, které se snaží otěhotnět, hrály na jistotu a zcela se zdržely alkoholu.

Prohlášení lékařských odborníků

MUDr. Kenneth Jones – jako první pojmenoval “fetální alkoholový syndrom” v roce 1973

“Hovoříme-li o prenatálních účincích alkoholu, obvykle bereme v potaz pouze dávku, sílu a načasování expozice alkoholu. Ale snad ještě důležitějšími faktory jsou, mezi jinými, na příklad matka – její genetické předpoklady a nutriční stav organismu. Na základě těchto matčiných faktorů, může být určité množství alkoholu pro jednu ženu zcela bezpečné, ale pro druhou a její vyvíjející se plod může stejné množství znamenat vážný problém. Jelikož nemáme dostatečné vědomosti o těchto genetických a výživových faktorech tak úzce spojených se způsobem, jak žena metabolizuje alkohol, není možné poskytnout žádné obecné tvrzení o “bezpečném” množství alkoholu během těhotenství. To, co může být „bezpečné“ pro jednu ženu, může být pro nenarozené dítě jiné ženy naprosto „zničující“.”

MUDr. Michael Charness – Harvardská lékařská fakulta:

“Bylo prokázáno, že mírná hladina alkoholu narušuje činnost celé řady molekul, které jsou klíčové pro normální vývoj mozku. Pro příklad, molekula buněčné adheze L1, zodpovídá za přemísťování mozkových buněk a tvorbu spojení mezi mozkovými buňkami. Děti s mutací v genu L1 trpí vývojovými poruchami a mozkovými malformacemi. Funkci molekuly L1 je schopno narušit množství alkoholu, který má žena v krvi po vypití jednoho alkoholického nápoje. Tyto výzkumy podporují názor, že pro ženy, které jsou těhotné nebo se snaží otěhotnět, by bylo bezpečnější, aby se zcela zdržely alkoholu, včetně příležitostné mírné konzumace.

Neexistence důkazu není důkazem neexistence. Neexistence důkazů potvrzujících vývojové abnormality u žen, které během těhotenství občas pijí malé množství, neprokazuje, že mírné pití je bezpečné. Klinické studie nemají možnost odhalit všechny lehčí vlivy alkoholu na vývoj mozku, a dokonce může dojít i k tomu, že nejsou prozkoumány ani veškeré významnější vlivy, použije-li se nesprávný test nebo je-li test proveden v nesprávném vývojovém období. Stručně řečeno, matku lehce pijící během těhotenství, nelze ujistit, že její pití nezpůsobí mírný pokles IQ dítěte. Lehká konzumace alkoholu není pro zdraví nebo pohodu těhotné ženy nezbytná, tak proč riskovat? “

Pokud jste během těhotenství již pila:

Pokud jste právě zjistila, že jste těhotná a konzumovala jste alkohol, přestaňte okamžitě pít a promluvte si s lékařem. Kdykoliv přestanete během těhotenství pít, zvyšujete šanci, že Vaše dítě nebude alkoholem ovlivněno.

Pokud je pro Vás těžké přestat pít, máte k dispozici pomoc. Navštivte svého lékaře a promluvte s ním o svém pití nebo si ve Vašem okolí vyhledejte profesionální pomoc jako je např. Substance Abuse and Treatment Locator. Můžete také kontaktovat NOFAS nebo (800) 66-NOFAS.

Alkohol a těhotenství z vědeckého pohledu

Je potvrzeno, že alkohol je, stejně jako chemický prvek rtuť, teratogen (látka, která ovlivňuje normální prenatální vývoj). Alkohol může způsobit v centrálním nervovém systému (v mozku a míše) malformace a s nimi spojenou neurobehaviorální dysfunkci. Pro srovnání, olovo je neurotoxin, ale ne teratogen, tudíž způsobuje neurobehaviorální dysfunkci bez malformací v mozku a míše.

Věda zcela jasně deklaruje, že alkohol konzumovaný těhotnou ženou prochází placentou do krevního oběhu vyvíjejícího se embrya či plodu. Embryo nebo plod nemá dostatečně vyvinutý systém orgánů ani enzymy schopné metabolizovat alkohol.

První studii v lékařské literatuře popisující vrozené vady spojené s prenatální expozicí alkoholu zveřejnil ve Francii v roce 1968 MUDr. Paul Lemoine.

První studie v americké lékařské literatuře, jejímiž autory jsou MUDr. David Smith a MUDr. Ken Lyons Jones se objevila v roce 1973. Od roku 2012 bylo publikováno téměř 4000 studií potvrzujících toxicitu alkoholu pro embryo a plod, obsahujících popis základních mechanismů poškození embrya či plodu způsobených alkoholem, včetně fyzických a funkčních vrozených vad souvisejících s prenatální expozicí alkoholu.

Žádná publikovaná studie neprokázala, že alkohol není teratogen nebo že by prenatální užívání alkoholu mělo pro lidský vývoj nějaký potenciální přínos.

Základní biomedicínský výzkum ukazuje, že alkohol poškozuje vyvíjející se mozek prostřednictvím různých činitelů na různých buněčných úrovních a zasahuje do normálního vývoje tak, že narušuje přemísťování a funkci buněk a způsobuje jejich odumírání.

Alkohol může poškodit různé oblasti mozku, hlavně corpus collosum (pojí mozkové hemisféry), mozeček (vědomí a procesy ovládané vůlí), bazální ganglia (pohyb a poznávání), hipokampus (emocionální projevy a paměť), hypothalamus (smyslové vjemy) a další oblasti nervového systému.

Hlavní psychoaktivní složkou alkoholických nápojů je etanol, který v děloze:

 • narušuje normální proliferaci nervových buněk;
 • zvyšuje tvorbu volných radikálů – molekulární fragmenty poškozující buňky;
 • mění v buňkách schopnost regulace růstu, dělení a přežití;
 • narušuje vývoj a funkci astrocytů – buněk, které řídí přemísťování nervových buněk na správná místa;
 • narušuje vzájemnou adhezi buněk;
 • mění tvorbu axonů – výběžků nervových buněk, které odvádějí impulsy směrem od těla buňky;
 • mění dráhy biochemických nebo elektrických signálů uvnitř buněk;
 • mění funkci genů, včetně genů regulujících vývoj buněk.

Vývoj člověka v těhotenství probíhá dle specifického procesu biochemické a strukturální transformace, během níž se vytvářejí a prostorově uspořádávají nové elementy. Jsou-li probíhající vývojové procesy v jakémkoli období narušeny nebo zastaveny, může dojít k vývojovým abnormalitám nebo úmrtí plodu. Z tohoto důvodu, kdykoliv se zde objeví alkohol, může dojít k poškození vývoje. Například, charakteristické znaky dysmorfologie obličeje spojené s fetálním alkoholovým syndromem se projeví jen tehdy, je-li alkohol přítomen během specifického vývojového období.

Ze všech návykových látek včetně marihuany, kokainu a heroinu, je to právě alkohol, který má z neurobehaviorálního hlediska jednoznačně nejzávažnější vliv na embryo nebo plod.

Ohrožené ženy

Mezi faktory přispívající k riziku narození dítěte s vrozenými vadami souvisejícími s alkoholem patří: biologická citlivost, špatná výživa, špatný celkový zdravotní stav a nedostatek prenatální péče.

Některé ženy konzumující alkohol během těhotenství lehce až mírně mají potomky s identifikovatelnými vrozenými vadami, zatímco jiné ženy mají potomky bez zjevných nebo měřitelných vrozených vad. Věda v současné době zkoumá jak genetické tak ochranné faktory podílející se na výskytu vrozených vad souvisejících s alkoholem.

Ze sociodemografických průzkumu vyplynulo, že starší ženy (30 nebo 35 let a starší) obecně během těhotenství alkohol konzumují, ale mladší ženy (24 let a mladší) čelí vyššímu riziku nadměrné konzumace v měsících předtím, než se dozví, že jsou těhotné (Altfeld a kol., 1997;. CDC, 2009; Chambers a kol, 2005;.. Floyd a kol., 1999; Hollander, 1995, Jones-Webb a kol., 1999;. Morris a kol., 1994; Perriera a Cortes, 2006,. Tsai a kol., 2007a, b). Co se týče ras a etnického původu, bělošky vykazují vyšší míru užívání alkoholu než černošky nebo ženy hispánského původu (Floyd a kol., 1999; Hanna a kol., 1994; Hollander, 1995; Perriera & Cortes, 2006; Projekt VOLBA, 2002 ; Tsai a Floyd, 2004; Tsai a kol., 2007a, b), ačkoliv hispánské ženy pravděpodobně zvýší užívání alkoholu, jelikož se stále více ztotožňují s kulturou Spojených států (Chambers a kol., 2005). Potenciálně důležité se ukázaly rozdíly v konzumaci alkoholu v souvislosti s geografickou polohou. Nárazové pití převládá více v severo-střední částí Spojených států a méně pak v jihovýchodní (Tsai & Floyd, 2004). Dle některých studií bylo vysokoškolské vzdělání (CDC, 2009; Chambers a kol., 2005;. Floyd a kol., 1999;. Hollander, 1995; Tsai a kol., 2007a) a vyšší příjem (Chambers a kol., 2005;. Chang a kol., 2006; Hollander, 1995,. Morris a kol., 1994) spojeno s vyšší mírou konzumace alkoholu v těhotenství.

Základní fakta o alkoholu a těhotenství

Během těhotenství neexistuje ke konzumaci žádné bezpečné množství ani žádný bezpečný druh alkoholu. Jakékoli množství alkoholu, i když je to pouze jedna sklenička vína, přechází z matky na dítě. Nezáleží na tom, jestli je alkohol konzumován v podobě vína, piva nebo destilátu (vodka, rum, tequila atd.).

Vyvíjející se dítě nedokáže alkohol zpracovat. Vyvíjející se děti nemají schopnost zpracovávat alkohol v játrech, která nejsou plně vyvinutá. Absorbují všechen alkohol a mají stejnou koncentraci alkoholu v krvi jako matka.

Alkohol škodí během těhotenství více než heroin nebo kokain. Lékařský institut sděluje:

“Ze všech návykových látek (včetně kokainu, heroinu a marihuany), alkohol má z neurobehaviorálního hlediska zdaleka nejzávažnější vliv na plod.”

Žádný typ alkoholu či ilegální drogy konzumované během těhotenství není zcela bez rizika.

Alkohol konzumovaný v průběhu těhotenství může vést k FPAS. Odhaduje se, že se ročně u 40 000 novorozenců vyskytne FPAS, fetální porucha alkoholového spektra, s vadami v rozmezí od lehkých až k těžkým.

Pravděpodobně 1 ze 100 novorozenců v USA má FPAS, což je téměř stejný počet jako autismus. FPAS se vyskytuje častěji než Downův syndrom, mozková obrna, SIDS, cystická fibróza a rozštěp páteře dohromady. Konzumaci alkoholu během těhotenství, jako příčině vrozených vad, mentálního postižení a poruch učení se dá předejít nejsnáze ze všech.

Zdroj: http://www.nofas.org/light-drinking

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *