Termíny kurzů

Kurzy jsou pořádány v souladu s Mimořádným opatřením Č. j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN ze dne 30.7.2021.

Podmínky účasti na kurzu:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkováníuplynulo:
    1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
    2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzenívydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie.
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvníhopozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvemzdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.