Praha – Bulovka hospital

Adresa: Praha - Bulovka hospital, Budínova 67/2, Praha 8, 18000