Podmínky účasti na kurzu

Obecné podmínky

Kompletní předporodní příprava s Hypnoporodem – tento skupinový kurz trvá 2 celé dny od 09.00 do 17.00 – většinou o víkendu. Cena kurzu pro pár je 3.750,-Kč. Cena zahrnuje 2 účastníky, hypnoporodní MP3 nahrávky, materiály a nepřetržitou podporu až do porodu miminka.  Účast na kurzu je potvrzena vyplněním registračního formuláře a zaplacením celé částky přes zvolenou formu úhrady.

Cena pro jednotlivce je 2.950,-Kč a zahrnuje 1 účastníka, hypnoporodní MP3 nahrávky, materiály a nepřetržitou podporu až do porodu miminka.  Účast na kurzu je potvrzena vyplněním registračního formuláře a zaplacením celé částky přes zvolenou formu úhrady.

Kurz Hypnoporodu – tento kurz trvá jeden den od 09.00 do 17.00. Tento kurz je pouze pro ženy a probíhá většinou o víkendu. Cena kurzu je 2.950,-Kč a zahrnuje 1 účastníka, hypnoporodní MP3 nahrávky, materiály a nepřetržitou podporu až do porodu miminka.  Účast na kurzu je potvrzena vyplněním registračního formuláře a zaplacením celé částky přes zvolenou formu úhrady.

Soukromý kurz – je rozložen do několika dnů dle dohody mezi klientem a lektorkou. Kurz většinou probíhá v domácím prostředí klienta. Cena kurzu je 7.500,-Kč a zahrnuje 2 účastníky, hypnoporodní MP3 nahrávky, materiály a nepřetržitou podporu až do porodu miminka. Detaily kurzu klient dohodne s lektorkou.

Online kurz – tento kurz je rozdělen do několika týdnů. Lekce probíhají online přes telekonferencing a každá lekce trvá 1.5 hodiny. Cena kurzu je 2.700,- Kč. Cena zahrnuje pár či jednotlivce, hypnoporodní MP3 nahrávky, materiály ke stažení a nepřetržitou podporu až do porodu miminka. Účaste na kurzu je potvrzena vyplněním registračního formuláře a zaplacením celé částky přes zvolenou formu úhrady.

Storno podmínky

V případě, že se Vaše dítě narodí dříve než je zamluvený termín kurzu hypnoporodu, bude kurzovné vráceno v plné výši zpět. V případě zrušení termínu konání kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši. Ve zvláštních případech je možné kurzovné přesunout na kurz konaný v jiném termínu, pokud je tato změna nahlášena alespoň minimálně 14 dní před daným termínem kurzu. Pokud se na kurz nedostavíte, kurzovné propadá v plné výši. Pořadatel neodpovídá za odložené věci. Změna termínu konání kurzu vyhrazena. Odesláním přihlášky souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje”) do databáze Jemného Zrození jakožto správce a s jejich následným zpracováním pro informační účely správce, dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje. Jemné Zrození se zavazuje neposkytovat osobní údaje třetím osobám.

Duševní vlastnictví

Každý záznam nebo písemný materiál, který je součástí tohoto kurzu s celosvětovou platností (včetně práv duševního vlastnictví) k tomu se vztahujících, jsou  výhradním vlastnictvím Jemného Zrození s.r.o. nebo jiných, od nichž se tato práva odvozují  (zda-li jsou nebo ne chráněné ochrannou známkou a autorským právem). Materiály a záznamy nesmí být použity pro jinou než pro osobní potřebu účastníka, pokud nebylo získáno předchozí písemné svolení. Účastník souhlasí, že nebude pořizovat záznam kurzu nebo jeho částí.

Upozornění

Použití hypnoporodních technik není náhradou za lékařské doporučení nebo přítomnost kvalifikovaného lékaře, porodní asistentky nebo porodníka při porodu nebo v jakémkoli období těhotenství. Ve své podstatě to nijak nepředstavuje náhradu za odpovídající zdravotní péči nebo odbornou lékařskou pomoc a to v žádné podobě. Jakékoli dotazy nebo pochybnosti, které máte Vy nebo jakákoli třetí osoba o využití hypnoporodních technik jako takových nebo jejich částí, byste měla projednat s Vašim ošetřujícím lékařem nebo porodní asistentkou. Před zahájením kurzu zkonzultujte se svým ošetřujícím lékařem nebo porodní asistentkou vhodnost tohoto programu pro Vás. Jemné Zrození nebo jeho zástupci nepřijímají žádnou odpovědnost za nevhodné použití hypnoporodních technik nebo komplikací nebo poškození jakékoli třetí osoby, vyplývající z použití hypnoporodních technik jako náhrady za lékařskou radu. Účast na jakékoli části nebo celém kurzu Hypnoporodu jakoukoli osobou nebo třetí stranou se provádí s vědomím, že nebude zahájeno soudní řízení nebo spor a že žádná forma kompenzace, náhrada nebo vrácení peněz není aplikovatelná teď nebo kdykoli v budoucnu proti Jemnému Zrození nebo jeho zástupcům na základě jakýchkoli okolností. Hypnoporod je určen pouze jako “pomoc” a “nástroj” pro zvýšení komfortu porodu a zrození dítěte a není v žádném případě zárukou nebo slibem očekávaného, představeného si nebo skutečného výsledku porodu a zrození a to v jakékoli jeho podobě.

Ujednání

Každá rezervace účasti na kurzu Jemného Zrození nebo na kurzu “Lektor Jemného Zrození” přebírá na sebe plně informovaný souhlas a zavazuje se dodržovat podmínky výše uvedené.  V případě sporu je uplatněno české právo.