Porodnice Uherské Hradiště

Adresa: Porodnice Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, 686 68