Komunitní a kulturní centrum Fabrika

Adresa: Komunitní a kulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy, 568 02